Ttpe GEOTHERMISCH | WATER

Geothermische | Water warmtepompsysteem

Bij een geothermische|water warmtepompsysteem wordt energie uit de bodem onttrokken door middel van een ‘gesloten bron’. ook wel gesloten ‘Warme Koude Opslagsysteem’ genoemd. In het gesloten systeem wordt water met antivries toevoeging (glycol) rond gepompt. Door middel van een verticale- of horizontale grondwarmtewisselaar wordt warmte of kou uit deze bron onttrokken. Een verticale grondwarmtewisselaar bestaat uit een aantal verticale buizen in de grond. Bij een horizontale grondwarmtewisselaar zijn de buizen horizontaal onder de grond aangebracht. Daarbij is vaak wel veel meer oppervlakteruimte nodig. Bij dit type warmtepompsysteem zijn ook andere bronnen mogelijk zoals bijvoorbeeld: PVT-panelen, oppervlaktewater, warmtewinmuren, rioolbuizen, dakenergie, ijsbuffervat, mijnschachten, restwarmte uit de industrie, etc.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op,
of mail ([email protected]) of bel 085 00 23 334.