Privacy Policy

Privacy is voor Warmtepomp-Advies erg belangrijk. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Uw gegevens zijn bij ons veilig en wij gaan hier zorgvuldig mee om. Wij leggen graag uit wat we bij www.warmtepomp-advies.nl doen met informatie die we over u te weten komen.

Hieronder een opsomming van wat u moet weten:

• Wij zullen duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
• Wij zullen onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen  om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• Wij respecteren uw recht om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat welke gegevens wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Warmtepomp-Advies.


Statistieken en profilering:

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt altijd geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy tem allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.
Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres en woninggegevens, getroffen maatregelen aan de woning, interesses in duurzaamheidsmaatregelen en naw-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze persoonlijke informatie voor één jaar.


Verstrekken aan derden:

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.


Contactformulier en QuickScan:

Met het contactformulier en de QuickScan kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Wij hebben hier een legitiem belang bij en bewaren deze informatie totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de bestaande informatie eenvoudig linken.


Locatiegegevens:

Soms is het nodig voor onze website www.warmtepomp-advies.nl om te achterhalen op welke locatie u bent. We vragen dan apart of we dit van u mogen weten. Alleen als u dan toestemming geeft, ontvangen wij deze informatie. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.


Cookies:

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij u akkoord vragen voor het gebruik van deze cookies.


Beveiliging:

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wanneer onze website wijzigt, passen wij natuurlijk ook de privacyverklaring aan. Wij zullen ons best doen wijzigingen Advanced Design Settings ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens:

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens kunt u hieronder vinden.


U heeft de volgende rechten:

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen;
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben ontvangen;
• Het laten corrigeren van fouten;
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• Intrekken van toestemming;
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Geef altijd duidelijk aan wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen:

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens:

Warmtepomp-Advies
info@warmtepomp-advies.nl
085 00 23 334