Zonnepanelen

Warmtepomp-Advies en zonnepanelen

Zonnepanelen kunnen een goed begin zijn voor verduurzamingsplannen. Ze zorgen voor omzetting van zonlicht in elektriciteit. Om zeker te zijn van een rendabele oplossing moet er eerst worden gekeken naar een aantal belangrijke factoren: • De kwaliteit van het dak. Deze moet in een zeer goede staat zijn omdat zonnepanelen een lange levensduur hebben; • Bestaande of nieuwe toekomstige voorzieningen in huis die extra energie vragen; • De keuze en installatie van het totale systeem.

Installatie en werking van zonnepanelen:

Zonnepanelen worden op dak gemonteerd door middel van beugels en rails of een metalen frame en bestaan uit aan elkaar gekoppelde zonnecellen. Deze zonnecellen zijn gemaakt van silicium welke zonlicht kan omzetten in gelijkstroom. Een omvormer zorgt vervolgens voor de omzetting naar 230 Volt wisselstroom, geschikt voor gebruik in een woning. De omvormer wordt zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst en d.m.v. een kabel aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Meestal wordt één centrale omvormer toegepast, gekoppeld aan alle panelen.

Er zijn verschillende types zonnepanelen:

• Monokristallijne panelen:

Deze zwartkleurige panelen worden gemaakt van één cilindrisch siliciumkristal, Ze zijn in aanschaf weliswaar iets duurder maar bieden een hoog rendement per m2, bij kleine daken het meeste vermogen. Ze werken optimaal bij direct zonlicht, hebben een lange levensduur en vragen weinig onderhoud.

• PVT (Photo voltaic Thermic)

Met PVT panelen kan zowel elektriciteit als warm water worden opgewekt. Deze panelen bestaan uit een thermisch (T) gedeelte met daarop een fotovoltaïsch (PV) paneel (zonnepaneel) gemonteerd. Ze zijn een goede ondersteuning voor een warmtepomp, waardoor de combinatie, warmte kan winnen uit de buitenlucht, ook bij bewolking en regen. PVT panelen zijn optimaal voor kleine daken en energieneutrale woningen en/of nul op de meter woningen. Esthetisch gezien zijn ze ook mooi omdat er geen twee verschillende systemen op het dak liggen.

De kosten van zonnepanelen zijn afhankelijk van de volgende factoren:


• Aantal panelen; • Vermogen van het paneel (WP); • Merk van het paneel; • Uitstraling (fullblack of een blauw paneel met een zilveren rand); • Garanties; • Keurmerken; • Merk omvormer; • Type omvormer (serie of parallel); • Monitoring (draadloos of bekabeld); • Bereikbaarheid dak.

De uiteindelijke productie van zonnepanelen worden bepaald door:

• Het vermogen van het totale systeem;
- • Locatie van de panelen; • Het aantal zonuren; • De oriëntatie van het dakvlak; • De hellingshoek van het dak; • Mate van schaduw op het systeem; • Schakeling van de zonnepanelen (serieel t.o.v. parallel); • Leeftijd van het zonnepaneel (degradatie).

Algemeen:

• Het aantal zonnepanelen is afhankelijk van schaduw, oriëntatie van de panelen en van het jaarverbruik, Bij deze laatste moet rekening moet worden gehouden met eventuele toekomstige wijzigingen in het verbruik. • Opgewekte elektriciteit door zonnepanelen wordt in eerste instantie gebruikt in de woning. Indien er extra elektriciteit wordt geproduceerd, dan kan dat worden teruggeleverd aan het net, salderen genoemd. • De optimale dakhelling is 35º hoewel zonnepanelen zelfs plat op een dak geplaatst kunnen worden, vaak met een hellingshoek van 10-15º. Daarbij moet rekening worden gehouden met de afstand tussen de panelen vanwege de schaduwwerking. • De zon staat in de winter een stuk lager staat dan in de zomer. De zonnepanelen produceren voornamelijk van maart t/m september/oktober veel energie, van november t/m februari slechts ca. 13% van de totale jaaropbrengst. • Is er veel last van een slagschaduw dan werkt een parallelle schakeling (micro-omvormers) vaak beter. • Nieuwe extra zonnepanelen kunnen meestal niet worden aangesloten op een bestaande omvormer vanwege het extra vermogen. • Omvormers kunnen zowel op een bestaande als nieuwe groep worden aangesloten in de meterkast. • Een gemiddeld zonnepaneel van 99 cm x 165 cm weegt inclusief constructie ca. 20 kg. • De constructies voor montage van zonnepanelen zijn berekend op hoge windkrachten. • Bij een plat dak zijn diverse soorten frames mogelijk om het systeem onder een (lichte) hellingshoek op het dak te plaatsen. • Voor het plaatsen van zonnepanelen op standaard daken is geen vergunning nodig indien er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. (Zie regelgeving door Overheid). • Voor zonnepanelen kan vaak een lening of financiering worden afgesloten, uiteraard afhankelijk van de persoonlijke situatie. • Zonnepanelen zijn vaak niet standaard meeverzekerd verstandig is om deze altijd te melden bij de bestaande opstalverzekering. • Oude nog werkende panelen kunnen worden verkocht en anders ingeleverd bij de de milieustraat van de gemeente. Circa 96% van het zonnepaneel kan worden gerecycled. • In veel gevallen is het mogelijk om het btw-bedrag van de totale investering terug te vragen. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Bel 085 0023334 of mail ons.